Điều kiện mở hồ sơ bảo lãnh visa úc – diện sống chung không hôn thú Úc

Điều kiện diện sống chung không hôn thú visa 309 để mở hồ sơ bảo lãnh định cư Úc, diện không kết hôn.

Điều kiện mở hồ sơ bảo lãnh visa úc – diện sống chung không hôn thú Úc

Điều kiện để bảo lãnh vợ chồng định cư Úc, diện sống chung không hôn thú (không đăng ký kết hôn):

Có mối quan hệ gần gũi & sống chung giữa người bảo lãnh và đương đơn ít nhất 12 tháng tính đến thời điểm nộp đơn bảo lãnh diện visa 309 – Vợ chồng sống chung không hôn thú; và

Được bảo lãnh bởi người mang quốc tịch Úc, thường trú Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện theo quy định.

Chứng minh được hai vợ chồng có cam kết chia sẽ với nhau đời sống vợ chồng;

Chứng mình được mối quan hệ là thật và vẫn tiếp diễn;

Chứng minh là hai vợ chồng sống chung với nhau, nếu có chia cắt cũng chỉ là tạm thời;

Đủ điều kiện về sức khỏe và không tiền án;

Người bảo lãnh và đương đơn visa 309 Úc ít nhất 18 tuổi vào thời điểm mở hồ sơ bảo lãnh định cư Úc.

Lưu ý: Khoảng thời gian hẹn hò của người bảo lãnh và đương đơn, không được tính trong quy định “mối quan hệ 12 tháng” này.

Công ty Top Ten Immigration

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ

 
Call Now Button