Kết hôn hoặc li dị khi đang có hồ sơ F4 bảo lãnh anh chị em đi Mỹ

Kết hôn hoặc li dị khi đang có hồ sơ bảo lãnh anh chị em F4, có bị từ chối cấp visa đi Mỹ?

Li dị khi đang có hồ sơ bảo lãnh anh chị F4, có gây trở ngại cấp visa Mỹ?

Gia đình tôi đang có hồ sơ bảo lãnh anh chị em F4 đi Mỹ, tôi là đương đơn chính, nếu tôi li dị thì có ảnh hưởng đến hồ sơ bảo lãnh? các con của tôi có được đi cùng hồ sơ F4?

Diện bảo lãnh anh chị em F4, trường hợp nếu đương đơn chính li hôn thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến hồ sơ F4, và các con đi cùng hồ sơ.

Tuy nhiên, người thừa hưởng  hồ sơ định cư đi theo hồ sơ anh chị em là vợ/chồng của đương đơn chính sau li hôn, thì người đó sẽ không còn được thừa hưởng hồ sơ định cư Mỹ visa F4 này.

Kết hôn hoặc li dị khi đang có hồ sơ F4 bảo lãnh anh chị em đi Mỹ

Kết hôn trong thời gian chờ hồ sơ bảo lãnh F4 anh chị em đi Mỹ

Tôi có hồ sơ bảo lãnh diện F4 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em định cư Mỹ, còn khoảng 3-4 năm nữa mới đi phỏng vấn đoàn tụ gia đình.

Nếu sau đó tôi kết hôn thì vợ và con tôi có được đi cùng hồ sơ? việc kết hôn của tôi có ảnh hưởng đến hồ sơ bảo lãnh anh chị em định cư Mỹ của tôi không?

Diện F4 bảo lãnh anh chị em, lúc mở hồ sơ đương đơn chính độc thân, sao đó kết hôn: Tuỳ theo hồ sơ bảo lãnh đang ở đâu bạn có thể nộp đơn cập nhật tình trạng hôn nhân của bạn, giấy kết hôn và giấy khai sinh của người hôn phối đến nơi đó để bổ túc thêm tên người hôn phối. Nếu có con thì cập nhật thêm giấy khai sinh người con.Trường hợp này kết hôn trên diện F4 vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên bạn cũng có thể chờ khi hồ sơ được mở tại NVC và bổ túc.

Lưu ý: Đương đơn chính diện F4 kết hôn càng gần với ngày visa đáo hạn thì khả năng bị nghi ngờ kết hôn giả để bổ sung thêm người đi định cư rất cao.

Nếu bạn tin rằng bằng chứng vợ chồng đủ thuyết phục thì bổ túc, bằng không thì đi trước, sau khi đến Mỹ có thẻ xanh ( thường trú nhân) rồi làm đơn bảo lãnh vợ/chồng sau.

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ