USCIS dự kiến tăng phí hồ sơ định cư

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thông báo về việc điều chỉnh một số khoản phí điền hồ sơ nhập cư và nhập tịch.

USCIS tăng phí hồ sơ định cư

Sau khi đánh giá xem xét toàn diện, USCIS đã đưa đề xuất tăng phí hồ sơ. Các khoản phí hiện tại không thay đổi kể từ năm 2016, không thu hồi được chi phí hoạt động. USCIS thường công bố quy tắc lệ phí hai năm một lần. 

Các khoản phí mới sẽ cho phép USCIS thu hồi đầy đủ hơn chi phí hoạt động, thiết lập lại và duy trì xử lý hồ sơ kịp thời, đồng thời ngăn chặn sự tích tụ của các hồ sơ tồn đọng trong tương lai. 

Theo đề xuất của Sở Di Trú, phí điền hồ sơ của 1 số đơn sẽ tăng, trong đó có những đơn có mức phí tăng đáng kể:

  • I-130 (bảo lãnh thân nhân): Tăng hơn 50% (từ 535$ lên 720$)
  • I-751 (đổi thẻ xanh từ 2 năm lên 10 năm, Remove condition): từ 680$ lên 1,195$ (đã bao gồm phí lăn tay)
  • I-765 (Work card): từ 410$ lên 650$
  • I-485 (hồ sơ chuyển diện): 1,225$ lên 1,540$

Lưu ý: Hiện nay, đối với I-485, nếu nộp I-765 và I-131 kèm theo I-485, đương đơn ko phải trả phí I-765 và I-131. Nhưng theo đề xuất của USCIS, cho dù nộp chung hay riêng, đương đơn đều phải trả phí cho từng form. Tức là mức phí phải nộp là từ 1,225$ sẽ tăng mạnh thành 2,820$.

Những thông tin khác của dự thảo 

Vào năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã dẫn đến việc giảm số lượng các đơn đăng ký và doanh thu giảm 40%. Nguồn tiền mặt dự trữ cạn kiệt, đóng băng tuyển dụng tạm thời và tiêu hao lực lượng lao động làm giảm năng lực của cơ quan. 

Quy tắc được đề xuất sẽ làm tăng một số khoản phí, bao gồm tăng lệ phí cho một số đơn xin nhập tịch nhất định. Nhưng vẫn duy trì đủ điều kiện miễn lệ phí cho các nhóm dân cư có thu nhập thấp. Nếu được hoàn thiện, quy tắc được đề xuất sẽ giảm hoặc tăng tối thiểu phí cho hơn một triệu người khai thuế có thu nhập thấp mỗi năm.

“Ngoài việc cải thiện hoạt động dịch vụ khách hàng và quản lý khối lượng công việc sắp tới, USCIS phải tiếp tục hoàn thành sứ mệnh nhân đạo ngày càng tăng của mình, duy trì sự công bằng, liêm chính và tôn trọng tất cả những gì chúng tôi phục vụ.” Giám đốc USCIS M. Jaddou cho biết. 

Phí sẽ không thay đổi cho đến khi quy tắc cuối cùng có hiệu lực. Sau khi công chúng có cơ hội bình luận công khai 60 ngày, USCIS hoàn thiện biểu phí để đáp lại những nhận xét đó. USCIS sẽ tổ chức một buổi tham gia công khai về quy tắc phí được đề xuất vào 11/1/2023.

Đây chỉ mới là đề xuất, cần được Chính phủ xét duyệt và thông qua. Khách hàng cần chuẩn bị tinh thần cho việc tăng phí hồ sơ.

 

Nguồn: uscis.gov

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ

 
Call Now Button