Nguyên tắc gánh nặng xã hội của Mỹ là gì? Nội dung và giải đáp

Nguyên tắc gánh nặng xã hội ở Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 2 năm 2020. Điều này có nghĩa là những người nộp đơn xin thẻ xanh và visa từ bên trong Mỹ sẽ sớm bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc mới.

Chính sách này được thiết kế để giảm số người đủ điều kiện nhận thẻ xanh và visa khác bằng cách xác định lại những gì khiến họ phụ thuộc vào lợi ích của chính phủ, hoặc có khả năng trong tương lai.

Nhiều đề xuất lập pháp khác nhau để giảm nhập cư hợp pháp đã được chính quyền Trump tán thành nhưng thực tế không có cơ hội trở thành luật. Ngược lại, Tổng Thống Trump tin rằng có thể thực hiện quy tắc gánh nặng xã hội thông qua mệnh lệnh hanh chính mà không cần một đạo luật của Quốc hội.

Nguyên tắc gánh nặng xã hội nói lên điều gì, và nó có thể ảnh hưởng đến ai? Nội dung và phạm vi điều chỉnh của nó?

Khái niệm về trợ cấp công cộng được Quốc hội Mỹ thông qua lần đầu tiên vào năm 1882 để cho phép chính phủ Mỹ từ chối cấp visa cho bất kỳ ai có thể trở thành một gánh nặng xã hội bất cứ lúc nào mà không cần xác định nghĩa vụ công cộng.

Từ năm 1999, nguyên tắc này quy định rằng một khoản trợ cấp công cộng là một người nào đó chủ yếu phụ thuộc vào chính phủ để sinh sống, được chứng minh bằng cách (a) sử dụng hỗ trợ tiền mặt để duy trì thu nhập hoặc (b) thể chế hóa để chăm sóc dài hạn bằng chi phí chính phủ. Và nó bao gồm các nội dung dưới đây:

– Thu nhập bảo đảm bổ sung (SSI).

– Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình nghèo khó (TANF), thường được gọi là phúc lợi xã hội.

– Hỗ trợ tiền mặt từ tiểu bang và địa phương, đôi khi được gọi là Hỗ trợ chung.

– Trợ cấp y tế hoặc các chương trình hỗ trợ khác, chẳng hạn như tại nhà dưỡng lão hoặc viện sức khỏe tâm thần.

Theo chính sách này, rất ít người nhập cư đã bị từ chối thẻ xanh với lý do trợ cấp công cộng vì hai lý do sau đây, đầu tiên Quốc hội đã cấm hầu hết người nhập cư sử dụng phúc lợi, do đó, việc sử dụng trước những lợi ích này là không cần thiết. Thứ hai, Quốc hội yêu cầu hầu hết những người xin thẻ xanh phải có một nhà người bảo lãnh chính – điển hình là vợ/chồng là công dân Mỹ hoặc thành viên khác trong gia đình – người có thể chứng minh thu nhập đủ để không bị phụ thuộc trong tương lai vào lợi ích của chính phủ. Ngưỡng thu nhập đó được xác định theo quy định là 125% Nguyên tắc Nghèo của Liên bang, hiện là $ 21,137 cho hầu hết các cặp vợ chồng không có con.

Đó là lý do tại sao, trong hai thập kỷ qua, đại đa số người xin visa đã có thể tránh được rào cản về trợ cấp công cộng bằng cách gửi Bản tuyên thệ hỗ trợ của người bảo lãnh về tài chính, kèm theo bằng chứng đáp ứng ngưỡng thu nhập theo luật định.

Nguyên tắc gánh nặng xã hội của Mỹ là gì? Nội dung và giải đáp -1

Điều gì sẽ thay đổi theo đề xuất nguyên tắc gánh nặng xã hội mới?

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) có kế hoạch mở rộng định nghĩa về gánh nặng xã hội, vì vậy, thẻ xanh và những người xin visa khác có thể bị từ chối không phải vì chủ yếu phụ thuộc vào chính phủ để sinh sống (mà là tiêu chuẩn hiện tại) nếu sử dụng một số lợi ích công cộng tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.

Theo quy định mới, DHS sẽ tạo ra các tiêu chí mới sau đây để từ chối đơn xin thẻ xanh từ bên trong Mỹ:

(1) Sử dụng trước các lợi ích nhất định của chính phủ. Thay vì giới hạn định nghĩa về lợi ích chính phủ ngoài giới hạn đối với các khoản thanh toán phúc lợi và thể chế hóa dài hạn được trợ cấp, chính sách mới sẽ mở rộng định nghĩa để bao gồm một loạt các lợi ích chung của chính phủ:

– Tất cả danh sách các lợi ích hiện trạng ở trên (SSI, TANF, hỗ trợ chung và hưởng chế độ dài hạn)

– Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP), thường được gọi là tem thực phẩm

– Hỗ trợ nhà ở và cho thuê

– Trợ cấp nhà ở liên bang

– Trợ cấp y tế (ngoại trừ trẻ em dưới 21 tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai và bà mẹ trong vòng 60 ngày sau khi sinh)

Một khoản trợ cấp công khai sẽ bị từ chối nếu ai đó đã nhận được một hoặc nhiều trợ cấp công cộng theo quy định trong 12 tháng trong khoảng thời gian 36 tháng. Mỗi trợ cấp được tính riêng, tức là nếu nhận 2 trợ cấp trong một tháng, sẽ tính thành hai tháng.

Điều quan trọng cần lưu ý là DHS không có thẩm quyền để khiến bất kỳ ai không đủ điều kiện nhận các lợi ích này, được quản lý bởi các cơ quan liên bang khác theo các đạo luật khác nhau của Quốc hội. Trên thực tế, DHS sẽ xử phạt những người xin visa nếu họ sử dụng những lợi ích mà họ được phép tận dụng theo luật hiện hành.

Và điều quan trọng phải hiểu rằng phần lớn những người nộp đơn xin thẻ xanh thậm chí không đủ điều kiện cho những lợi ích mà nguyên tắc gánh nặng xã hội của DHS. Thật không may, quy tắc này đã tạo ra một hiệu ứng trên mạng, đó là việc khiến nhiều người hủy đăng ký khỏi các lợi ích công cộng mặc dù họ không cần phải làm vậy.

(2) Khả năng sử dụng các lợi ích của chính phủ trong tương lai. Mặc dù các tiêu chí chung sau đây được xác định bởi Quốc hội, nhưng DHS có kế hoạch mở rộng đáng kể số lượng các yếu tố cụ thể mà nhân viên nhập cư phải tính đến khi xác định liệu người xin visa có khả năng trở thành người bị buộc tội công khai hay không trong bất kỳ thời điểm nào trong tương lai .

Tuổi: Người nộp đơn có thể bị từ chối nếu họ trẻ hơn độ tuổi tối thiểu để làm việc toàn thời gian (18), lớn hơn tuổi nghỉ hưu sớm tối thiểu, vì mục đích an sinh xã hội (61), hoặc ở độ tuổi ảnh hưởng đến khả năng làm việc của họ.

Sức khỏe: DHS có kế hoạch xem xét kỹ lưỡng bất kỳ tình trạng y tế nào và đánh giá xem tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc của ứng viên hay không, có khả năng mở rộng phạm vi kiểm tra y tế bắt buộc .

Quy mô gia đình: Có nhiều con hoặc người phụ thuộc khác có thể làm tăng khả năng bị từ chối visa.

Kỹ năng: DHS có kế hoạch xác định xem người nộp đơn có giáo dục và kỹ năng đầy đủ để có được hoặc duy trì việc làm hay không (nếu được phép làm việc), bằng cách xem lịch sử việc làm, bằng cấp ba và đại học, kỹ năng nghề nghiệp, chứng chỉ hoặc giấy phép, Tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác.

Tình trạng tài chính: ngoài việc xem xét thu nhập và tài sản của người nộp đơn (xem bên dưới), DHS có kế hoạch đánh giá lịch sử tín dụng, điểm tín dụng và các khoản nợ tài chính, cộng với việc người nộp đơn có bảo hiểm y tế tư nhân hoặc có đủ nguồn lực để chi trả cho bất kỳ y tế nào có thể lường trước được chi phí có thể can thiệp vào công việc hoặc học tập.

(3) Nguồn tài chính không đủ. Ngay cả khi người nộp đơn chưa bao giờ sử dụng lợi ích của chính phủ trong quá khứ và đáp ứng tất cả các tiêu chí trên để chứng minh khả năng sử dụng lợi ích thấp trong tương lai, họ vẫn có thể bị chặn bởi một yêu cầu hoàn toàn mới: nguồn tài chính cá nhân. DHS có kế hoạch yêu cầu một hình thức mới gọi là Tuyên bố về Tự cung tự cấp (Mẫu I-944) để đi kèm với hầu hết các hồ sơ cho thẻ xanh. Biểu mẫu này sẽ thu thập thông tin nhằm giúp các nhân viên nhập cư xác định xem người nộp đơn có phải là người chịu trách nhiệm công cộng hay không theo tiêu chí mới, mở rộng hơn được nêu ở trên.

Hình thức mới này không bị nhầm lẫn với Bản khai hỗ trợ (Mẫu I-864), mà Quốc hội đã bắt buộc từ năm 1996 để chứng minh nguồn tài chính của người bảo trợ cho người nộp đơn xin thẻ xanh hoặc visa khác. Cho đến thời điểm hiện tại, các nhân viên nhập cư thường rất tôn trọng một Bản tuyên thệ hỗ trợ cho thấy rằng người bảo lãnh có thu nhập (hoặc tài sản tương đương) ít nhất 125% theo Nguyên tắc Nghèo của Liên bang, vì đây là ngưỡng theo luật định cho thấy người nộp đơn xin visa sẽ có đủ nguồn tài chính để tránh trở nên phụ thuộc vào lợi ích của chính phủ.

Tuy nhiên, theo chính sách mới, DHS có kế hoạch áp đặt các yêu cầu tài chính tương tự đối với người nộp đơn, không chỉ người bảo lãnh. Có vẻ như ở mức tối thiểu, người nộp đơn sẽ phải chứng minh thu nhập hộ gia đình (hoặc tài sản tương đương) ít nhất 125% của Nguyên tắc Nghèo Liên bang. Nhưng ngoài ra, DHS sẽ thiết lập ngưỡng thu nhập hộ gia đình hoàn toàn mới và cao hơn ở mức 250% của các nguyên tắc nghèo, tạo ra rào cản cao hơn đối với những người muốn nhập cư vào Mỹ.

Điều này có nghĩa là, để tránh bị từ chối một cách an toàn trên cơ sở gánh nặng xã hội, người nộp đơn cần phải cho thấy thu nhập hộ gia đình hàng năm là $ 41,150 (đối với một cặp vợ chồng không có con) lên đến $ 73,550 (cho một gia đình năm người) hoặc cao hơn.

Nguyên tắc gánh nặng xã hội của Mỹ là gì? Nội dung và giải đáp-2

Ai sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nguyên tắc này?

Người xin thẻ xanh

Nguyên tắc gánh nặng xã hội mới sẽ áp dụng cho đại đa số người nộp đơn xin thẻ xanh (thường trú). Điều này bao gồm thẻ xanh dựa trên:

– Mối quan hệ gia đình với một công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp, với hơn 800.000 thẻ xanh đã được cấp trong năm 2016 (năm gần đây nhất mà DHS đã công bố dữ liệu)

– Được bảo lãnh bởi một chủ lao động Mỹ (140.000 thẻ xanh được cấp mỗi năm)

Người xin visa tạm thời

Ngoài ra, DHS có kế hoạch áp dụng một số tiêu chuẩn mới cho nhiều loại visa tạm thời (không phải là di dân), bất cứ khi nào người giữ visa ở Mỹ cần gia hạn visa hoặc đổi sang loại visa mới. Điều này bao gồm visa H-1B cho công nhân lành nghề. Năm ngoái, DHS đã nhận được hơn 233.000 đơn xin gia hạn hoặc thay đổi tình trạng không di dân.

Có vẻ như những người nộp đơn như vậy sẽ không phải tuân theo Mẫu I-944 hoặc các quy định được mô tả ở trên, nhưng vẫn phải chứng minh rằng họ đã không nhận được các lợi ích công cộng nêu trên trong hơn 12 tháng trong tổng số 36 – thời gian hàng tháng (ví dụ như nhận được hai lợi ích trong một tháng được tính là hai tháng).

Một lần nữa, điều quan trọng là phải hiểu rằng phần lớn những người nộp đơn xin gia hạn hoặc thay đổi thị thực tạm thời (không phải là di dân) không đủ điều kiện cho những lợi ích mà nguyên tắc gánh nặng xã hội của DHS.

Miễn giảm

Nguyên tắc gánh nặng xã hội sẽ không áp dụng cho những người xin visa mà Quốc hội đã miễn thi kiểm tra, chẳng hạn như người tị nạn, người tị nạn, cá nhân đã trải qua bạo lực gia đình và các loại đặc biệt khác.

Tác động ước tính

Cho rằng nguyên tắc gánh nặng xã hội mới sẽ tạo ra một yêu cầu thu nhập hoàn toàn mới cho người xin visa (không chỉ là người bảo lãnh của họ) và sẽ đặt ngưỡng thu nhập hộ gia đình này cao tới 250% theo Nguyên tắc Nghèo Liên bang, các tác động có thể xảy ra sau đây:

DHS có thể bắt đầu từ chối tới gần một nửa số người nộp đơn xin thẻ xanh kết hôn, mỗi năm buộc gần 200.000 cặp vợ chồng phải rời khỏi Mỹ cùng nhau hoặc sống xa nhau vô thời hạn.

Khoảng 56% tất cả những người nộp đơn xin thẻ xanh tại gia đình có thể bị từ chối theo yêu cầu thu nhập chưa từng có của nguyên tắc nặng xã hội – nhiều hơn 47% rủi ro dựa trên việc sử dụng các lợi ích trước đây của chính phủ.

Hơn nữa, rào cản mới này sẽ chặn 71% số người nộp đơn từ Mexico và Trung Mỹ, 69% từ Châu Phi và 52% từ Châu Á – nhưng chỉ có 36% từ Châu Âu, Canada và Châu Đại Dương. (Nguồn: Viện chính sách di cư)

Đối với người thường trú tìm kiếm quốc tịch Hoa Kỳ?

Những thay đổi về định nghĩa về gánh nặng xã hội có thể mở rộng khả năng DHS sẽ trục xuất một số người nhập cư đã có thẻ xanh (cư dân thường trú hợp pháp của Pháp).

Quốc hội tuyên bố rằng một thường trú nhân chỉ có thể bị trục xuất trên cơ sở trợ cấp công cộng trong 5 năm đầu tiên nhận được thẻ xanh – và chỉ khi họ nhận trợ cấp công cộng dựa trên các trường hợp tồn tại trước khi họ có được thẻ xanh. (Ví dụ, một người khỏe mạnh có thẻ xanh, gặp tai nạn và sau đó cần hỗ trợ của chính phủ sẽ không bị trục xuất.)

Trong thực tế, với những hạn chế do Quốc hội và các tiền lệ của tòa án đưa ra, cộng với thực tế là những người có thẻ xanh gần đây thường không đủ điều kiện nhận phúc lợi, rất ít người có thẻ xanh đã bị trục xuất vì lý do trên.

Bằng cách mở rộng định nghĩa về gánh nặng xã hội và trợ cấp công cộng, chính quyền có thể tạo ra rào cản mới cho hàng triệu người nhập cư.

Đối với người xin visa từ nước ngoài?

Điều quan trọng cần lưu ý là nguyên tắc gánh nặng xã hội được mô tả ở trên là quy định do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ban hành, một phần của DHS xử lý thẻ xanh và đơn xin visa tạm thời nộp tại Mỹ.

Người xin visa ở nước ngoài phải nộp qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán địa phương của họ, trong một quy trình được kiểm soát phần lớn bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Cho đến gần đây, USCIS và Bộ Ngoại giao cũng tuân theo định nghĩa tương đối hẹp về nguyên tắc gánh nặng xã hội.

Đối với người bảo lãnh cho người xin thẻ xanh?

Khác với các hành động được mô tả ở trên, vào tháng 5 năm 2019, Nhà Trắng đã ban hành một bản ghi nhớ nhằm tăng cường các hành động trừng phạt cho thường trú nhân nếu các thành viên trong gia đình được bảo lãnh của họ nhận được lợi ích công cộng như tem thực phẩm hoặc trợ cấp y tế.

Trong hơn hai thập kỷ, luật pháp Hoa Kỳ quy định để bảo lãnh cho một thành viên gia đình cho thẻ xanh, một công dân hoặc thường trú nhân Mỹ phải ký một bản tuyên thệ hỗ trợ, một bản hợp đồng với chính phủ liên bang hứa sẽ duy trì thu nhập hộ gia đình của người nhập cư được tài trợ ở mức không dưới 125% so với hướng dẫn về nghèo đói của liên bang. (Việc các thành viên gia đình hoặc bạn bè khác cũng thực hiện một bản tuyên thệ hỗ trợ là nhà tài trợ chung, nếu cần thiết.) Nếu người nhập cư kết thúc bằng một số lợi ích công cộng trước khi trở thành công dân Hoa Kỳ, thì chính phủ có quyền thu hồi tiền mặt giá trị của những lợi ích từ người bảo lãnh. Tuy nhiên, cho đến nay, có rất ít hành động như vậy từ chính phủ.

Top Ten IMM

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ

 
Call Now Button