Sở Di trú Mỹ chính thức áp dụng Bộ nguyên tắc về Gánh nặng xã hội

Mới đây, Sở Di trú Mỹ đã chính thức thông báo bộ nguyên tắc về gánh nặng xã hội sẽ bắt đầu được áp dụng chính thức từ ngày 24/2/2020 trên toàn bộ các bang ở Mỹ, trừ bang Illinois.

Nhiều người ở Mỹ nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ cho các nhu cầu cơ bản. “Public Charge” là thuật ngữ được sử dụng cho một người đang nhận trợ giúp của chính phủ, hay còn gọi là trợ cấp công cộng.

Nguyên gánh nặng xã hội sẽ gây khó khăn hơn cho những người nhập cư dựa vào trợ giúp của chính phủ Mỹ như trợ cấp y tế, trợ cấp nhà ở và tem thực phẩm để có được tư cách pháp nhân, giúp hạn chế nhập cư hợp pháp, và ủng hộ những người nhập cư có tài chính tốt cũng như có các điều kiện khác tốt hơn.

Quy định này áp dụng cho những ai đang di cư đến Mỹ hoặc cố gắng ở lại Mỹ. Đặc biệt là những người đang cố gắng lấy thẻ xanh Mỹ. Nó tác động đến các cá nhân nhập cư nhận được một hoặc nhiều trợ cấp công cộng theo quy định trong 12 tháng trong khoảng thời gian 36 tháng. Mỗi trợ cấp được tính riêng, tức là nếu nhận 2 trợ cấp trong một tháng, sẽ tính thành hai tháng.

Ước tính khoảng 544.000 người nộp đơn xin thẻ xanh hàng năm ở Mỹ. Theo chính phủ, 382.000 thuộc danh mục sẽ bị tác động bởi quy định mới này.

Người nhập cư chiếm một phần nhỏ trong số những người nhận được trợ cấp xã hội, và không phải ai cũng đủ điều kiện để nhận được vì tình trạng nhập cư của mình.

Nguyên tắc gánh nặng xã hội ở Mỹ-1

Điều này có ý nghĩa gì đối với người nhập cư và người xin thị thực?

Hiện tại, nguyên tắc gánh nặng xã hội có thể được sử dụng ở mọi tiểu bang trừ Illinois. Nguyên tắc gánh nặng xã hội sẽ hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp đến Mỹ. Đối với những người ở nước ngoài, quy tắc này có nghĩa là bạn có thể không được phép đến Hoa Kỳ nếu các quan chức tin rằng người nhập cư sẽ dựa vào trợ cấp công cộng.

Nội dung về nguyên tắc gánh nặng xã hội?

Dưới đây là một số nguyên tắc bạn nên biết:

– Nguyên tắc gánh nặng xã hội không áp dụng cho người tị nạn, người tị nạn hoặc nạn nhân của nạn buôn người, bạo lực gia đình và các tội phạm nghiêm trọng khác.

– Không áp dụng cho chủ thẻ xanh (trừ khi họ rời khỏi Hoa Kỳ trong hơn 180 ngày và sau đó cố gắng quay lại Mỹ).

– Hầu hết mọi người nộp đơn xin thị thực, thay đổi trạng thái hoặc thẻ xanh không đủ điều kiện nhận các trợ cấp công cộng được liệt kê trong nguyên tắc này.

– Các quan chức xuất nhập cảnh sẽ xem xét tất cả các trường hợp khi họ quyết định xem người nhập cư có khả năng trở thành gánh nặng xã hội trong tương lai hay không. Người nhập cư có quyền cho thấy lý do tại sao họ không có khả năng trở thành một gánh nặng xã hội. Chẳng hạn như chứng minh tài sản, kỹ năng, sức khỏe tốt và hồ sơ việc làm của mình.

– Nhiều lợi ích không thể được xem xét trong quyết định. Không bao gồm WIC, CHIP, bữa trưa ở trường, thực phẩm, nhà tạm trú và hỗ trợ chăm sóc trẻ em. Chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và phụ nữ mang thai không được bao gồm. Sức khỏe, nhà ở, dinh dưỡng và các lợi ích phi tiền mặt khác được cung cấp bởi chính quyền tiểu bang và địa phương không được bao gồm.

Nguyên tắc gánh nặng xã hội ở Mỹ-2

Nguyên tắc gánh nặng xã hội áp dụng cho ai?

Quy tắc mới áp dụng cho những công dân không phải là người Mỹ đang nộp đơn đến Hoa Kỳ. Nó cũng bao gồm những người đã ở Hoa Kỳ đăng ký thay đổi tình trạng hoặc gia hạn thời gian lưu trú. Nó có thể áp dụng cho người nhập cư nếu họ được liệt kê trên các lợi ích của người khác, ngay cả khi họ không tự mình nhận được lợi ích.

Ai không áp dụng nguyên tắc này?

Nguyên tắc này không áp dụng cho công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp (chủ thẻ xanh). Nó không áp dụng cho người tị nạn, người tị nạn, và người Afghanistan và người Iraq có thị thực nhập cư đặc biệt.

Quy tắc không áp dụng nếu đơn đăng ký của bạn được USCIS nhận trước ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Top Ten IMM

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ

 
Call Now Button