Cập nhật lệ phí hồ sơ quốc tịch Úc & hộ chiếu Úc năm 2019 mới nhất

Top Ten Immigration –  Dịch vụ Định cư Úc uy tín: Cập nhật lệ phí hồ sơ Quốc tịch Úc và Hộ chiếu Úc tại LSQ Úc mới nhất 2019.

Cập nhật lệ phí hồ sơ quốc tịch Úc & hộ chiếu Úc theo quy định tại LSQ Úc 2019 mới nhất

Lệ phí xin nhập quốc tịch Úc theo huyết thống cho con công dân Úc sinh ngoài Úc

Lệ phí quốc tịch Úc cho trẻ sinh tại Việt Nam: 230 AUD/đương đơn.

Trường hợp nếu khi nộp hồ sơ, trẻ có anh/chị/em cùng nộp hồ sơ xin quốc tịch thì thành viên gia đình đương đơn quốc tịch thứ 2, lệ phí quốc tịch: 95AUD/đương đơn nộp cùng hồ sơ thứ 2.

Lệ phí hộ chiếu Úc tại LSQ Úc

Lệ phí hộ chiếu Úc cho trẻ dưới 16 tuổi (thời hạn hộ chiếu 5 năm): 148AUD, tương đương 2.400.000 VND.

Phụ phí xét duyệt hồ sơ tại nước ngoài đối với hộ chiếu trẻ em: 64 AUD, tương đương 1.040.000 VND.

Tổng cộng: Lệ phí hộ chiếu Úc cho trẻ dưới 16 tuổi: 212AUD, tương đương 3.440.000 VND.

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ liên quan thủ tục hồ sơ xin nhập quốc tịch Úc và hộ chiếu Úc cho con tại Việt Nam của công dân Úc, và các dịch vụ bảo lãnh định cư Úc khác, vui lòng liên hệ:

Công ty Top Ten Immigration

Địa chỉ: 02 Giải Phóng, Phường 4, Quân Tân Bình

Hotline: Ms Hân 0901 330 014

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ