Hồ sơ bảo trợ tài chính và đồng bảo trợ diện hôn phu thê định cư Mỹ – Visa K1

Hướng dẫn các giấy tờ thủ tục hồ sơ bộ bảo trợ tài chính diện bảo lãnh hôn phu hôn thê đi Mỹ. Khi nào hồ sơ hôn phu thê fiancee visa K1 cần người đồng bảo trợ tài chính?

Hồ sơ bảo lãnh hôn phu hôn thê định cư Mỹ

Hồ sơ bảo lãnh hôn thê hôn phu (Fiance) sau khi được Sở Di Trú chấp thuận sẽ được chuyển tới Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC).

Tại đây, NVC sẽ cung cấp số hồ sơ và sau khi nhận được giấy tờ từ NVC, Lãnh sự sẽ gửi cho đương đơn 1 lá thư yêu cầu gửi những giấy tờ cần thiết, sau khi hoàn tất giấy tờ cho Lãnh sự quán thì đương đơn phải đăng ký lịch phỏng vấn với Lãnh sự quán (đăng ký online).

Mỗi người bảo lãnh cho hôn thê/ hôn phu của mình phải hoàn tất đơn bảo trợ tài chánh fiance và kèm theo các hồ sơ thuế để chứng minh đương đơn hôn phu/hôn thê được bảo lãnh ở Việt Nam sẽ không trở thành gánh nặng của Mỹ.

Người bảo lãnh là công dân Mỹ phải có thu nhập bằng hoặc cao hơn so với thu nhập quy định yêu cầu của Chính phủ Mỹ ( tham khảo bảng Quy định mức thu nhập bảo lãnh định cư Mỹ năm 2018).

Hồ sơ bảo trợ tài chính và đồng bảo trợ diện hôn phu thê định cư Mỹ – Visa K1

Bộ hồ sơ giấy tờ bảo trợ tài chính diện hôn phu thê Mỹ, visa K1

Mẫu bảo trợ tài chính hôn phu thê I-134

Hồ sơ thuế 2 năm gần nhất

W-2 (nếu có)

Giấy chứng nhận việc làm hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có)

Giấy tờ cá nhân chứng minh người bảo lãnh là công dân Mỹ: quốc tịch Mỹ/khai sinh hoặc hộ chiếu Mỹ

Khi nào hồ sơ hôn phu thê cần người đồng bảo trợ tài chính (co-sign)?

Trong trường hợp người bảo lãnh visa K1 không đủ điều kiện về tài chánh, người bảo lãnh có thể nhờ người đồng bảo trợ cho hôn thê/hôn phu của mình.

Bộ hồ sơ của người đồng bảo trợ tài chính co-sign diện hôn phu thê K1

Các giấy tờ đồng bảo trợ tài chính diện visa K1 cũng tương tự như bộ giấy tờ bảo trợ tài chính của người bảo lãnh hôn phu/hôn thê:

Mẫu bảo trợ tài chính hôn phu thê I-134

Hồ sơ thuế 2 năm gần nhất

W-2 (nếu có)

Giấy chứng nhận việc làm hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có)

Giấy tờ cá nhân chứng minh người đồng bảo trợ là công dân Mỹ: quốc tịch Mỹ/khai sinh hoặc hộ chiếu Mỹ

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ