Visa vợ chồng Mỹ & khi nào nhận thẻ xanh 2 năm

Visa bảo lãnh vợ chồng Mỹ và thẻ xanh 2 năm thì thời gian kết hôn được tính khi nào? Thời điểm nhận thẻ xanh được tính từ thời điểm nào? bảo lãnh vợ chồng Mỹ khi nào nhận thẻ xanh 10 năm?

Đối với các diện visa vợ chồng Mỹ, thẻ xanh được cấp căn cứ dựa trên tổng thời gian kết hôn của hai vợ chồng.

Nếu người bảo lãnh và đương đơn vợ chồng Mỹ kết hôn dưới 2 năm, thì được cấp thẻ xanh 2 năm.

Và nếu người bảo lãnh và đương đơn vợ chồng Mỹ kết hôn trên 2 năm thì khi đương đơn vợ chồng của công dân Mỹ hoặc thường trú nhân đến Mỹ sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm.

Thời gian kết hôn tính từ khi công dân Mỹ hoặc thường trú nhân và đương đơn vợ chồng ở Việt Nam chính thức đăng ký kết hôn ( trường hợp nếu cả hai không đăng ký kết hôn, mà chỉ đám cưới hoặc đám hỏi, thì không được tính là ngày kết hôn chính thức theo quy định của luật pháp. Cả hai phải mở visa hôn phu hôn thê đi Mỹ).

Visa vợ chồng Mỹ & khi nào nhận thẻ xanh 2 năm

Và thời điểm để Chính phủ Mỹ cấp thẻ xanh 2 năm căn cứ vào thời gian tính từ thời điểm cả hai kết hôn hợp thức hóa cho đến thời điểm đương đơn vợ chồng của người bảo lãnh đến phi trường (hoặc cửa khẩu biên giới đương bộ) làm thủ tục nhập cảnh Mỹ.

Một số quý vị ngộ nhận rằng thẻ xanh được cấp vào thời điểm phỏng vấn, điều này hoàn toàn không chính xác.

Liên hệ Top Ten Định Cư Mỹ để được hỗ trợ dịch vụ hồ sơ visa bảo lãnh thân nhân định cư Mỹ : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em, Con là công dân Mỹ bảo lãnh cha mẹ ở Việt Nam (ngược lại), visa vợ chồng Mỹ, visa hôn phu thê Mỹ, thương trú nhân bảo lãnh vợ chồng và con độc thân:

Top Ten Immigration

02 Giải Phóng, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Website: www.tuvandinhcu.com.vn

Facebook: https://www.fb.com/chuyenbaolanhmy/

Hotline: Ms. Hân 0901 330 01

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ