Điều kiện đương đơn hồ sơ bảo lãnh hôn phu hôn thê Úc visa 300

Để mở hồ sơ bảo lãnh hôn phu hôn thê Úc, điều kiện hôn phu thê Úc visa 300 ở Việt Nam cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định sau:

1. Điều kiện quan trọng: có người bảo lãnh là hôn phu/hôn thê mở hồ sơ bảo lãnh diện visa hôn phu thê Úc – visa tạm thời;

2. Đương đơn phải ít nhất 18 tuổi vào thời điểm nộp hồ sơ bảo lãnh,;

3. Khác giới với hôn phu/hôn thê mà đương đơn dự định kết hôn ở Úc;

4. Đương đơn đã từng gặp gỡ người bảo lãnh hôn phu/hôn thê tối thiểu lúc cả hai 18 tuổi và biết rõ về nhau. Thậm chí trong trường hợp:

  • Đó là một cuộc hôn nhân được sắp xếp;
  • Đương đơn và người bảo lãnh đã gặp quen biết nhau khi còn nhỏ, và hôn nhân được sắp xếp khi còn nhỏ; hoặc
  • Đương đơn đã gặp gỡ, quen biết người bảo lãnh trên mạng internet ( việc trao đổi hình trên mạng internet được xem không phải là chứng cứ xác nhận cho việc đã gặp mặt nhau giữa đương đơn và người bảo lãnh);Điều kiện đương đơn hồ sơ bảo lãnh hôn phu hôn thê Úc visa 300

5. Không gặp trở ngại nào khi kết hôn với người hôn phu/hôn thê bảo lãnh ở Úc, cụ thể:

  • Cả đương đơn và người bảo lãnh đều tự do kết hôn
  • Cả 2 đều trong độ tuổi được kết hôn hợp pháp; và
  • Việc kết hôn giữa đương đơn và người bảo lãnh phải được diễn ra và công nhận bởi Luật của Úc;

6. Đương đơn thật sự có ý định kết hôn với hôn phu/hôn thê bảo lãnh ở Úc;

7. Đương đơn thật sự có ý định muốn sống  với người bảo lãnh ở Úc như cuộc sống gia đình vợ chồng; và

8. Đương đơn phải đáp ứng tốt yêu cầu về sức khỏe và phẩm chất, tính cách tốt, ví dụ: không bị HIV, không có án tích 12 tháng trở lên, không giết người v.v…

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ