Visa Định cư Úc theo Diện Hôn Nhân/Vợ-Chồng hay Sống chung không Hôn thú

Visa Hôn nhân được nộp và mở hồ sơ bảo lãnh bởi công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc.

Visa Hôn nhân 820/801 là diện visa

được nộp trong nước Úc và Visa Hôn nhân 309/100 là diện visa được nộp hồ sơ ngoài nước Úc sẽ cho phép bạn nhập cảnh vào Úc với tư cách là người có visa tạm thời (trong khoảng thời gian chờ đợi trước khi bạn nộp đơn xin Visa Hôn nhân thường trú của mình, cụ thể, khoảng hai năm sau ngày nộp đơn bảo lãnh đầu tiên) hoặc trực tiếp với tư cách là người có visa thường trú nhân nếu mối quan hệ của bạn đáp ứng các yêu cầu về một mối quan hệ lâu dài.

Bạn có thể nộp đơn xin visa Hôn nhân trên cơ sở mối quan hệ vợ chồng không hôn thú hoặc mối quan hệ hôn nhân là vợ chồng chính thức.

Đơn xin visa của bạn phải do công dân Úc, thường trú nhân hoặc bạn đời là công nhân New Zealand có đủ điều kiện bảo lãnh. Người bạn đời của bạn phải đáp ứng đủ điều kiện để bảo lãnh thị thực cho bạn, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu giới hạn trong bảo lãnh.

Nói cách khác, người bảo lãnh bạn phải cung cấp giấy tờ chứng minh từ phía cảnh sát và thông tin về phẩm chất để chứng minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất – xác nhận rằng họ sẽ tuân thủ các cam kết bảo lãnh.

Các yêu cầu sau đây sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn xin visa bạn đời (Tức là quan hệ Hôn nhân/Vợ-chồng hay Sống chung không Hôn thú):

  • Hai bạn phải sống cùng nhau hoặc nếu không, thì các khoảng thời gian không sống chung nào của cả hai đều chỉ là tạm thời và bạn cần giải thích rõ ràng, chi tiết (nếu cần thiết).
  • Cam kết chung về cuộc sống của cả hai – không loại trừ tất cả những người khác.
  • Mối quan hệ phải chân thành và liên tục với người bạn đời hay vợ-chồng của bạn.
  • Sức khỏe và Phẩm chất: Người xin visa chính và tất cả các thành viên trong gia đình của họ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về sức khỏe và phẩm chất để được cấp visa thường trú nhân. Bất kỳ thành viên nào trong gia đình không đáp ứng được những yêu cầu về sức khỏe và/hoặc phẩm chất thì đơn xin cấp visa có thể bị từ chối đối với cả người nộp đơn chính và tất cả các thành viên trong gia đình. Mặc dù các thành viên trong gia đình không được bao gồm trong xin visa, nhưng họ cũng cần phải đáp ứng những yêu cầu về sức khỏe và phẩm chất. Người bảo lãnh sẽ không phải hoàn thành bất kỳ cuộc kiểm tra sức khỏe nào hoặc vượt qua bất cứ yêu cầu sức khỏe nào cho đơn xin cấp visa.
Visa Hôn nhân Vợ-chồng hay Visa Sống chung không hôn thú định cư Úc

Visa Hôn nhân/Vợ-Chồng

Bạn có thể nộp đơn khi bạn đã kết hôn hợp pháp với người bạn đời của mình ở trong hoặc ngoài nước Úc và cuộc hôn nhân này có giá trị pháp lý ở Úc.

Nếu bạn kết hôn ở một quốc gia bên ngoài nước Úc và quốc gia đó công nhận cuộc hôn nhân của bạn thì Úc sẽ công nhận cuộc hôn nhân này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tính hợp lệ của hôn nhân theo pháp luật Úc. Bạn có thể liên hệ với các cơ quan Chứng sinh/tử và Hôn nhân ở tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của bạn.

Visa Sống chung không Hôn thú Úc

Không áp dụng cho trường hợp ngoại lệ, thì tối thiểu bạn cần phải có mối quan hệ sống chung không Hôn thú với người bảo lãnh của bạn ít nhất là 12 tháng trước ngày nộp đơn.

Yêu cầu sống chung 12 tháng sẽ được miễn nếu mối quan hệ của bạn được đăng ký với cơ quan chính quyền ở tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có liên quan ở Úc. Các cơ quan đăng ký quan hệ ở Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, và Lãnh thổ Thủ đô Úc. Bạn có thể liên hệ với các cơ quan Chứng sinh/tử và Hôn nhân ở tiểu bang hay vùng lãnh thổ của bạn để biết thêm thông tin liên quan đến việc đăng ký mối quan hệ, hoặc xem trang web liên quan để có đủ điều kiện và đáp ứng yêu cầu cho việc nộp đơn.

Bạn được phép đăng ký mối quan hệ của mình sau khi bạn nộp đơn xin visa của người bảo lãnh bạn và điều này cũng cho phép bạn miễn việc chứng minh mối quan hệ 12 tháng tại thời điểm yêu cầu nộp đơn. Do đó, đầu tiên bạn có thể nộp thị thực Sống chung không Hôn thú của người bảo lãnh mình, sau đó nộp đơn đăng ký mối quan hệ của bạn và tiếp theo là tải giấy chứng nhận này lên đơn đăng ký của bạn sau khi bạn đã được cấp.

Yêu cầu sống chung 12 tháng này cũng sẽ được miễn nếu bạn có hoàn cảnh cá nhân đặc biệt và đơn đăng ký của bạn thuyết phục.

Nếu đăng ký mối quan hệ Sống chung không Hôn thú với chính phủ nước ngoài, bạn sẽ không được miễn “yêu cầu chứng minh 12 tháng quan hệ Sống chung không Hôn thú”. Tuy nhiên, đăng ký này vẫn sẽ được nộp và xem như là bằng chứng cho mối quan hệ Sống chung không Hôn thú của bạn.

Nguồn: Partner visa | Spouse or De-facto – Migration Agent Sydney | My Access Australia


Liên hệ Top Ten Immigration để được hỗ trợ thủ tục bảo lãnh định cư Úc diện visa kết hôn

Hotline: 0901 330 014

Website: www.tuvandinhcu.com.vn

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ

 
Call Now Button